v×

Küsi pakkumist

Olen lugenud ja nõustun Ketecor OÜ Privaatsuspoliitikaga
Olen lugenud ja nõustun Ketecor OÜ Müügitingimustega

Ketecor OÜ
+372 5625 2055
info@ketecor.ee
Ketecor logo
KONTAKT
EDASIMÜÜJALE
PAKKUMISED
TEHTUD TÖÖD
TOOTED
Facebook
Garantii

GARANTIITINGIMUSED

Ketecor OÜ annab oma toodetele ja paigaldusele kaheaastase garantii, mehhanismidele kehtib garantii 7 aastat. Garantiiaja kehtivus algab toote üleandmise hetkest ostjale. Garantii kehtivuse eelduseks on toodete paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhenditest kinnipidamine. Juhendid on toodetega kaasas ja/või saadaval meie kodulehel. Garantii aluseks on ostu tõendav dokument (müügiarve, ostutšekk), kehtivusalaks Eesti Vabariik. Lisaks Ketecor OÜ poolsele garantiile on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

GARANTII KEHTIB:

 • Toote viimistlusele tingimusel, et need on ära märgitud toote üleandmise hetkel või neist on teavitatud koheselt peale avastamist ja enne toote paigaldamist ning toote originaalpakend on alles
 • Toote konstruktsiooni-, mehhanismi- ja tootmisvigadele
 • Ketecor OÜ poolt teostatud transpordil tekkinud vigastustele tingimusel, et need on fikseeritud toote üleandmise hetkel
 • Ketecor OÜ poolt teostatud paigaldusele

GARANTII EI KEHTI:


 • Toote transpordil tekkinud kahjustustele kui transporti ei ole korraldanud Ketecor OÜ
 • Toote vale ladustamise tõttu tekkinud kahjustustele
 • Paigaldusvigadele, kui paigaldust ei ole teostanud Ketecor OÜ
 • Toote kasutus- ja hooldusjuhendite nõuete eiramisest tingitud defektidele
 • Toote tahtlikul või tahtmatul lõhkumisel
 • Tootele, mida on ostjapoolselt modifitseeritud
 • Tootele, mis on paigaldatud selleks mittesobivatesse tingimustesse.
 • Naturaalse materjali iseloomust tulenevatele eripäradele
 • Toote loomulikust kulumisest tekkinud kahjustustele
 • Vääramatust jõust põhjustatud kahjustustele

Puuduste ilmnemisel on toote edasine kasutamine keelatud!

Garantiikorras toote tagastamisel tuleb esitada:

 • ostu tõendav dokument (ostutšekk, müügiarve)
 • kirjalik pöördumine, milles on välja toodud puuduse ilmnemise aeg ja kirjeldus
 • toode, mis on pakendatud lisakahjustamist vältival viisil

Juhul kui tagastatav toode on määrdunud, võib müüja toote vastuvõtmisest keelduda. Kui selgub, et puudus ei kuulu garantii alla ja juhtumi käsitlemine on nõudnud sellega seonduvalt väljaminekuid, on Ketecor OÜ-l õigus esitada arve tekkinud kulude katteks.

Garantiiga seotud küsimuste korral võtke ühendust info@ketecor.ee.